VÄLKOMMEN TILL NOBBA BRASS & NUBBE

AKTIV & MENINGSFULL FRITID  – KULTUR  NÖJE IDROTT  HÄLSA

Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) bildades 1985 och har som ändamål att stödja tidigare missbrukare med en aktiv och meningsfull fritid i gemenskap med icke missbrukare, i syfte att befrämja alla medlemmars personliga utveckling och stärka individens självförtroende.

Vi ska motverka segregation Vi bemöter alla människor med respekt och bidrar till ett i alla sammanhang respektfullt uppträdande där ingen skall känna sig utanför. Vi tillvaratar mångfald och bidrar till förnyelse Vi vill vara ett föredöme vad gäller kamratskap, ledarskap omtanke Vi ska bidra med att föreningen behåller sitt goda ryckte Vi värnar om en god, säker och attraktiv arbetsmiljö och har en hög grad av serviceanda och integritet. Vi väger in våra arbetskamraters kunskaper och perspektiv när vi fattar våra beslut .Vi behandlar alla på ett professionellt och korrekt sätt oavsett ålder, religion, kön, status, funktionshinder, etnisk bakgrund eller sexuell läggning