Arbetssökande

Vi söker er som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, orsaken till det kan vara många- En del saknar utbildning eller varit borta från arbetsmarknaden länge. Skälen kan vara många som gör att det är svårt att komma ut på arbetsmarknaden.

Vill du kunna lära dig arbeta självständigt med personer som kommer från olika livsförhållanden. Att vilja lära sig bemöta personer med olika diagnoser, missbruksbakgrund och samtidigt möta personer utan problematik. Att arbeta på NBN höjer din kunskap, du lär du dig att ha ett förhållningssätt som främjar empowerment, förmedlar hopp och stärker den enskilde. Du kommer lära dig att kunna stödja den enskilde i kontakten med myndigheter och andra organisationer.

 

Du kommer att få ett brett kompetensområde vilket gör att du efter avslutad praktik, arbetsträning eller arbetsinstruktion kommer att vara redo för studera eller arbeta. Ett stort antal personer som varit här på någon form av arbetsmarknadsåtgärd fick med sig en erfarenhet som fick stor betydelse när dom ansökte till högskolor och arbetssökande blev mer attraktiva för arbetsmarknaden. Studerande som tagit examen som började arbetsträna på NBN  arbetar idag som, myndighetspersoner, jurister och dom allra flesta som angivit oss som referens har fått jobb.

Förberedande insatser

Galleri från gamla sidan