INFORMATION TILL BEHÖRIG PERSONAL

Om någon blir osäker på något av dom funktionerna vi har användning för så är tanken att jag punktar upp dom viktigaste funktionerna och hur vi går till väga:

Våran hemsida har jag byggt upp på följande sätt att det räcker med en personal som arbetar med all den informationen som i nuläget nästan all personal gör idag. Syftet med att bygga hemsidan på det här sättet är att effektivisera verksamheten utan att det blir krångligare istället lättare och all behörig personal kan ta vid när som helst.

Följande områden kan en behörig personal arbeta med:

  • Alla våra stora tillställningar som Jul, Midsommar, Kräftskiva, Halloween, Påsk, Nyår ligger färdiga med bilder och allt som tillhör den aktuella arrangemanget för hela året. Det är bara publicera det vid rätt tillfälle. Det spar inte bara tidskrävande arbete eller flera möten där all personal ska vara inblandad. Det skall räcka med två mötet i december, varje år där vi går igenom all verksamhet för nästkommande år och mötet nr två går vi igenom allt tillsammans så inget fattas. Det frigör resurser till andra områden.

Desamma gäller all övrig verksamhet, allt ligger i olika kategorier

  • Kultur
  • Aktiviteter
  • Kurser
  • Biljetter
  • Sponsorer
  • Bidragsgivare