Institutioner/Myndigheter

Institutioner / Myndigheter

Vi  samarbetar med olika myndigheter, arbetsförmedlingen och frivården samt olika skolor– hur och varför!
För oss är det en självklarhet att ställa upp och få möjlighet visa vilken viktig funktion vi bidrar med till samhället.  Att göra gott – att  främja arbetsintegrerande arbete och övriga sociala mål. Vi är stolta över stolt över att arbeta på en arbetsplats som tar ett stort socialt ansvar. När det gäller praktik,  arbetsträning, samhällstjänst eller att ta emot människor med funktionsnedsättningar. Det ger oss en möjlighet att visa vilken viktig funktion vi är för människor som kommer hit.
Att komma in på arbetsmarknaden är inte alltid lätt, orsaken till det kan vara många- En del saknar utbildning eller varit borta från arbetsmarknaden länge. Skälen kan vara många som gör att det är svårt att komma ut på arbetsmarknaden.
Att lära sig arbeta självständigt med personer som kommer från olika livsförhållanden. Att vilja lära sig bemöta personer med olika diagnoser, missbruksbakgrund och samtidigt möta personer utan problematik. Att arbeta på NBN höjer din kunskap, du lär du dig att ha ett förhållningssätt som främjar empowerment, förmedlar hopp och stärker den enskilde. Du kommer lära dig att kunna stödja den enskilde i kontakten med myndigheter och andra organisationer.
Det ger ett brett kompetensområde vilket gör att efter avslutad praktik, arbetsträning eller arbetsinstruktion kommer man att vara redo för studera eller arbeta. Ett stort antal personer som varit här på någon form av arbetsmarknadsåtgärd fick med sig en erfarenhet som fick stor betydelse när dom ansökte till högskolor och arbetssökande blev mer attraktiva för arbetsmarknaden. Studerande som tagit examen som började arbetsträna på NBN  arbetar idag som, myndighetspersoner, jurister och dom allra flesta som angivit oss som referens har fått jobb.

 

 

 

stockholms-stad_logotyp_3_1

Ladda ner information