Arbetssökande

Arbetssökande

Vi söker er som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, orsaken till det kan vara många.

Vill du kunna lära dig arbeta självständigt med personer som kommer från olika livsförhållanden. Att vilja lära sig bemöta personer med olika diagnoser, missbruksbakgrund och samtidigt möta personer utan problematik. Att arbeta på NBN höjer din kunskap, du lär du dig att ha ett förhållningssätt som främjar empowerment, förmedlar hopp och stärker den enskilde. Du kommer lära dig att kunna stödja den enskilde i kontakten med myndigheter och andra organisationer.

Du kommer att få ett brett kompetensområde vilket gör att du efter avslutad praktik och/eller arbetsträning kommer att vara redo för studera eller arbeta.

Intresseanmälan