Om oss

Vi ska motverka segregation och bemöta alla människor med respekt, bidra till ett i alla sammanhang respektfullt uppträdande, där ingen skall känna sig utanför. Föreningen ska tillvarata mångfald och bidra till förnyelse samt verka för att behålla sitt goda rykte. Nobba vill vara ett föredöme vad gäller kamratskap, ledarskap, omtanke.  Vi ska värna om en god, säker och attraktiv arbetsmiljö, en hög grad av serviceanda och integritet. De beslut som behöver tas fattar vi tillsammans. Föreningen ska behandla alla på ett professionellt och korrekt sätt oavsett ålder, religion, kön, status, funktionshinder, etnisk bakgrund eller sexuell läggning.

Ladda ner stadgar »

Videor

Intresseanmälan