Historia

Historia

Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) bildades 1985, av Olle Wall och har som ändamål att stödja tidigare missbrukare med en aktiv och meningsfull fritid i gemenskap med icke missbrukare, i syfte att befrämja alla medlemmars personliga utveckling och stärka individens självförtroende.Vi ska motverka segregation. Vi vill bemöta alla människor med respekt och bidra till ett i alla sammanhang respektfullt uppträdande, där ingen skall känna sig utanför. Vi ska tillvarata mångfald och bidra till förnyelse. Vi vill vara ett föredöme vad gäller kamratskap, ledarskap, omtanke. Vi ska bidra med att föreningen behåller sitt goda rykte. Vi ska värna om en god, säker och attraktiv arbetsmiljö och ha en hög grad av serviceanda och integritet. Vi väger in våra arbetskamraters kunskaper och perspektiv när vi fattar våra beslut. Vi ska behandla alla på ett professionellt och korrekt sätt oavsett ålder, religion, kön, status, funktionshinder, etnisk bakgrund eller sexuell läggning.

Intresseanmälan