Styrelse & verksamhetschef

Styrelse & verksamhetschef

Ordförande

Ordförande Josef Gamati


Kassör

Björn Leth


Ledamöter

Rickard Mattsson (vice ordf.)

Inger Axelsson

Carin Leth


Suppleanter

Robert Hallin


Valberedning

Robert Westin


Verksamhetschef

Intresseanmälan