Styrelse & verksamhetschef

Styrelse & verksamhetschef

Ordförande

Ordförande Josef Gamati


Kassör

Björn Leth


Ledamöter

Rickard Mattsson (vice ordf.)

Inger Axelsson

Carin Leth

Tom Karlsson


Suppleanter

Robert Hallin

Rosa Celedion


Valberedning

Robert Westin


Verksamhetschef

Verksamhetschef Marie Robertsson
Marie Robertsson
marie@nobba.nu
Tel: 070 759 31 84

Intresseanmälan