Styrelse

Styrelse

Ordförande

Ordförande Josef Gamati


Kassör

Björn Leth


Ledamöter

Rickard Mattsson (Vise ordf)

Inger Axelsson

Carin Leth


Suppleanter

Robert Hallin

Rosa Celedion


Valberedning

Robert Westin

Intresseanmälan